Možnosti základního vzdělávání v Příbrami

V poslední době obdrželo město Příbram několik požadavků od rodičů na rozšíření nabídky základního vzdělávání ve městě. Dovolte několik otázek spojených s touto problematikou. Některé dotazy se vám mohou zdát poněkud osobní, ale vaše odpovědi jsou důležité pro získání ucelené představy o dané problematice.

Dotazník je anonymní. Vyplněný dotazník můžete odevzdávat do sběrných boxů umístěných v jednotlivých MŠ, ZŠ a Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram (Dětské skupiny a rehabilitační stacionář), popř. v Infocentru Městského úřadu Příbram do 31. 10. 2019.

*Povinné pole

  • 1. Jste spokojen/a se současnou nabídkou možností základního vzdělávání ve městě Příbram? *

  • Pokud jste na otázku č. 1 odpověděl/a NE, odpovězte na následující otázky:

  • 2. Co Vám v současné nabídce chybí?

  • 3. Jaký způsob základního vzdělávání je podle Vašeho názoru pro Vaše dítě nejvhodnější?

  • 4. Pokud by v Příbrami vznikla/vznikly soukromá škola/soukromé školy, jakou částku byste byla ochotna/byl ochoten platit?

  • 5. Do jaké věkové skupiny patří Vaše dítě?